Het Warffumermaar met Warffum in zicht

Het Warffumermaar is een kanaal dat uit een oorspronkelijke waterloop gegraven is van bijna 7 km lang. In de provincie Groningen worden veel waterlopen van oudsher maar (veelvoud = maren ) genoemd. Kenmerkend verschil met bijvoorbeeld de waterlopen in provincie Friesland is dat in de provincie Groningen de wallen hoger liggen en daardoor het uitzicht voor bijvoorbeeld kanovaarders minder wijds is.

Het Warffumermaar start bij de haven van Warffum en mondt uiteindelijk na ongeveer 7 kilometer uit bij Onderdendam in het Winsumerdiep. Dit Winsumerdiep staat direct in Onderdendam in verbinding met het Boterdiep.

Het Warffumermaar voert water af via de Usquerdermaar bij Usquert.

Kaart 36 uit De Atlas van Beckeringh, Zwolle 2016. Originele kaart in coll. van de Universiteitsbibliotheek, AS20-26, potlood en inkt, 19,7 x 16 cm

• Uit de collectie van Groninger Archieven
• Loop van het Warffumer Diep, Trekvaart Onderdendam – Warffum
• Datum vervaardiging 1748-1767

“Ervaar de trekvaarthistorie in Noord Groningen vanaf het water, op de fiets of te voet!”

nl_NL