Langs de oudheid

Diverse borgen en kloosters hebben het Hoogeland versierd, daarnaast heeft dit gebied  voor archeologen en in oudheid geïnteresseerden nog veel te bieden. Onder meer:

Een stratenmaker in Rottum vond een oud klooster in Rottum. Het klooster Juliana. Op bijgaande afbeelding een maquette, die langs de route te zien is.

Op de website van Terpen en Wierdenland is een schat aan archeologische informatie te lezen over het grootste wierdendorp van Nederland, Warrfum.

Het artikel in Noorderbreedte over het hek van Onderdendam is het lezen waard.

Alles over de borg Ewsum bij Middelstum.

Ook in Uithuizen werden archeologische schatten opgegraven.

Interessante thema’s aan de trekvaartroute Boterdiep voor iedereen!

nl_NL