Prachtige vogels bekijken

Het Hogeland biedt een thuis aan oneindig veel soorten vogels. Een walhalla voor ornithologen en een feest voor vogelaars! Grote kans om tijdens de Trekvaartroute bijvoorbeeld de waterhoen en kleine karekiet tegen te komen. In de bosjes bij de oevers kan je de bosrietzanger horen zingen.

Daarnaast zijn roofvogels, ganzen, eenden, zwarte kraaien, steenmarters, reeën, vossen, wolven, muskus-en beverratten bewoners van dit landschap. Damherten en wilde zwijnen komen slechts heel incidenteel voor.

Langs de oevers van de maren groeit valeriaan en ook de paarse morgenster, zeldzaam buiten het kleigebied van Groningen. De roomkleurige pluimen van de poelruit en ‘s zomers het felle paars van de kattenstaart zijn speciaal zichtbaar langs het Boterdiep bij Fraamklap.

Bezoek eens de websites van staatsbosbeheer en faunabeheer.

En wat vind je van de verkiezing “De soort van Groningen“?

Interessante thema’s aan de trekvaartroute Boterdiep voor iedereen!

nl_NL
de_DE en_GB fr_FR nl_NL