www.nazatendevries.nl

www.verhalenvangroningen.nl

www.groningerarchieven.nl

www.natuuurmonumenten.nl

www.groningerlandschap.nl

www.trekvaarten.nl

www.allemaalfamilie.nl

www.entoen.nu

www.beeldbankgroningen.nl

www.landschapsgeschiedenis.nl/Hogeland

www.leestekensvanhetlandschap.nl

Medialijst Reizende Collectie: Trekvaart www.probiblio.nl

Tot gemak van den reisenden man , met de trekschuit van Groningen naar Warffum – Fons van Wanroy

Paard aan het werk uit Spiegel der Zeevaart 2014/5

Onderdendam – Van dam in wildernis naar herbergen lang water , De ontwikkeling van het landschap en het doorsturen 1252 en 1798 – Mirjam de Boer

De atlas van Beckeringh – Het Groninger Landschap in de 18e eeuw

Trekvaarten in Zuid-Holland Geschiedenis van Zuid-Holland

Leestekens van het landsschap : Trekvaart

Beurtvaarders , trekschuiten en overzetveren , Theo Bakker