Het Boterdiep bij Kantens 1898-1908
Collectie Groninger Archieven

In 1759 werd het Boterdiep beschreven in het specificq Register van alle sodanige Zijllen &c. als waar over het  Generale Zijlvest van Winsumer en Schaphalster Zijllen het opsight is hebbende

Het opsight over de Generale/ Trekvaart of wateringen/ beginnende van de Stad Groningen/ langs Hogerbrugge, Zuijdwolde, / Noordwolde, Ellerhuijsen, Bedum, / tot an Onderdendam. Edogh / moet de gravinge en onderhoudinge / of opschoninge van voorn[oemde]: vaart / op volgende wijse geschieden. / Van Groningen tot Noorder/ Hogerbrugge Twe parten door / de provincie, en een part door de / Stad Groningen. / Van Hogerbrugge tot Onderdendam/ Twe parten door de Provincie/ en een part door het Zijlvest van/ Winsumer en Schaphalster Zijllen.

Het kanaal Boterdiep loopt in de provincie Groningen van de haven van Uithuizen tot het  Van Starkenborghkanaal bij Noorderhoogebrug  (stad Groningen) en is 25 km. lang. Het kanaal zou zijn naam te danken hebben aan het  transport van melkproducten. Andere namen die voor het Boterdiep in zwang waren zijn: Butterdiep, Botterdiep, Butterdep of Cleisloot. In het Gronings: Botterdaip.

Bij de aanleg in de 17e eeuw is gebruikgemaakt van bestaande waterlopen. De verbinding van Bedum naar Groningen is door de Cleisloot gegraven in 1625. In 1660 werd het tot Kantens verlengd. In 1695 werd de haven in Uithuizen een feit.

Voor de aanleg van het Van Starkenborghkanaal eindigde het diep in de Turfsingel in de stad Groningen.

“Ervaar de trekvaarthistorie in Noord Groningen vanaf het water, op de fiets of te voet!”

nl_NL