Doe mee met het ontdekkingsspel trekvaart Boterdiep 2020. Voor jong en oud

Het ontdekkingsspel Trekvaartroute Boterdiep.

1 a Wat was het kenmerk van een Veerhuis?

1 b In welke dorpen langs de route bestaan nu nog de oude Veerhuizen?

1 c Welke functie had een snikstal?

2 a Hoe heet de herberg bij Bieuweketil?

2 b Waaruit bestaat een deel van de fundering van deze herberg?

2 c Heb je een idee waarom men dit als fundering heeft toegepast?

3 a Waar liep vroeger waarschijnlijk de scheidslijn tussen Onderdendam en Menkeweer?

3 b Welke tekst staat op de gevel van het Waterschapshuis in Onderdendam?

3 c Ben je het met deze tekst eens, en waarom?

3 d Wat is de essentie van het luisterverhaal in Onderdendam?

4 a Wat is het verschil tussen een klap en een til?

4 b Noem vier bedrijvigheden die vroeger allemaal op Fraamklap plaats vonden?

4 c Om welke twee redenen is het Koetshuis Fraamklap gebouwd?

5  Het voorttrekken van de schuiten over de naastgelegen wegen was een zware activiteit.

5 a Noem tenminste drie benamingen die aan deze wegen werd gegeven?

5 b Noem minimaal zes verschillende goederen die men met de trekschuit vervoerde.

5 c Wissel en strijk: Noem vier spelregels/vaarregels waar de scheepsjagers mee te maken hadden.

6  Ewsum en Menkema zijn borgen die (deels) nog in tact zijn in de omgeving van de trekvaartroute Boterdiep.

6 a Noem nog twee borgen die direct langs de trekvaartroute Boterdiep hebben gelegen.

6 b Kun je aangeven waarom deze borgen door de tijd verdwenen zijn?

7 a Doodstil: Wat is de oorsprong van deze naam?

7 b En wat is volgens jou het juiste verhaal van Okke Kluun?

Beantwoord via het contactformulier.

Binnen een week ontvang je de resultaten retour en wie weet maak je ook nog kans op een mooi blijvend aandenken.

Noteer je antwoorden in het contactformulier en verzend het.

Antwoorden Ontdekkingsspel Trekvaartroute Boterdiep