Rieke! ’ est de koffie kloar?

Rieke! ‘est de koffie kloar?

Snikke komt van stad!

Dou d’r nog moar een lootje bie

Want ‘k heb nog niks had!

Bron: Groen P. Oude en Nieuwe Groninger Liederen, Delft 1930

“Verzen langs de trekvaartroute Boterdiep”

nl_NL