Warffum

Brug Bieuwketil
Groninger Archieven

De Lorelei van de Bieuwketil

Bij de brug en tevens vroegere trekvaarthalte Bieuwketil, ongeveer een kilometer ten zuiden van het dorp Warffum, staat de oude herberg “Rust een weinig”. Het huis is op koeienhuiden gebouwd op een zeer oude woonplek, al voor het jaar 1663, toen het trekvaartvervoer naar en van Warffum een aanvang nam. De behuizing was in die tijd van bewoners van de Warffumborg, ook wel Asingaheerd genoemd. Deze al lang afgebroken en zeer indrukwekkende borg stond aan de overkant van het Warffumermaar. Dit is de natuurlijke waterloop die vanaf de Waddenzee richting Onderdendam stroomt.

Toen in de negentiende eeuw de scheepvaart terugliep was dat niet zo best voor de klandizie van de herberg. Er moest een oplossing komen, piekerde de herbergier, maar hoe? Na enige tijd bedacht hij een plan en dat was beslist niet alledaags. Zelfs alleen maar geschikt voor zonnige zomerdagen, maar toch. Nu alleen nog zijn dochters overhalen om mee te werken. En dat deden ze! Warffum liep ervoor uit en een turfschipper zou zo zijn afgeleid dat hij zelfs met zijn schip uit de bocht vloog…

De Verhalen van Groningen

Bron: Fons van Wanrooij, Tot gemak van den reisenden man, met de trekschuit van Groningen naar Warffum, Bedum, 2000

Luister het verhaal ook op storytrailsapp

“Verhalen langs de trekvaartroute Boterdiep”

nl_NL